Group of young Asian business colleagues in team casual discussion, Start up partners are working in casual clothes, happy women having friendly conversation about business information having meeting in coworking office. - 154539226
PREMIUM

Grupa młodych azjatyckich kolegów biznesowych w swobodnej dyskusji zespołowej, partnerzy rozpoczynający działalność pracują w zwykłych ubraniach, szczęśliwe kobiety prowadzą przyjazną rozmowę na temat informacji biznesowych po spotkaniu w biurze coworkingowym.

 154539226
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free