English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
X-ray of the chest of a woman. A doctor radiologist is studying an x-ray examination. A picture of the organs of the chest cavity is attached to the patient's body - 154385274
PREMIUM

Rtg klatki piersiowej kobiety. lekarz radiolog bada badanie rentgenowskie. do ciała pacjenta przyczepiony jest obraz narządów jamy klatki piersiowej

 154385274
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free