Man and woman clapping hands in high five isolated on white in trendy outline flat style. Concept of business or startup success, teamwork, cooperation, score a deal or nailed it. Work done. - 153615978
PREMIUM

Mężczyzna i kobieta, klaskanie w dłonie w piątkę na białym tle w modnym zarysie płaski. koncepcja sukcesu biznesowego lub startowego, praca zespołowa, współpraca, zdobycie umowy lub przybicie. robota skończona.

 153615978
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)