Trust concept and connected symbol as two different ropes tied and linked together as an unbreakable chain as a faith metaphor for dependence and reliance on a trusted partner for support and strength. - 153608926
PREMIUM

Koncepcja zaufania i połączony symbol jako dwie różne liny związane i połączone razem jako nierozerwalny łańcuch jako metafora wiary dla zależności i polegania na zaufanym partnerze w zakresie wsparcia i siły.

 153608926

Podobne zdjęcia Royalty-Free