Money bags and dropping and red arrow graph with growing value put on the gold bar and coin on sunlight in the public park, For loans to planned investment is together in the future concept. - 153494532
PREMIUM

Worki z pieniędzmi i upuszczanie oraz wykres z czerwoną strzałką o rosnącej wartości umieszczonej na sztabce złota i monetach na słońcu w parku publicznym, w przypadku pożyczek na planowane inwestycje są razem w przyszłej koncepcji.

 153494532

Podobne zdjęcia Royalty-Free