The Ten of Swords in the Tarot indicates a state of mind of maximum suffering, and a sense of total defeat. However, ten being the last number, it portends a rebirth, a new cycle that will open after this energy. Vector illustration - 153406682
PREMIUM

Dziesiątka mieczy w tarocie wskazuje na stan umysłu maksymalnego cierpienia i poczucie całkowitej porażki. jednak dziesięć jest ostatnią liczbą, zapowiada odrodzenie, nowy cykl, który otworzy się po tej energii. ilustracja wektorowa

 153406682
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)