Symbol for limiting global warming. Turned a cube and changed the expression '2 C' to '1.5 C', or vice versa. Concept. Beautiful white background, copy space. - 152789158
PREMIUM

Symbol ograniczenia globalnego ocieplenia. obrócił sześcian i zmienił wyrażenie „2 c” na „1,5 c” lub odwrotnie. pojęcie. piękne białe tło, miejsce na kopię.

 152789158

Podobne zdjęcia Royalty-Free