Close up of the farmer's hand holding spread out wheat grains checking the quality of the new year crop. Farm worker lays out the grains on his hand. Agricultural, harvest, business concept - 152670035
PREMIUM

Zbliżenie dłoni rolnika, który rozłożył ziarna pszenicy, sprawdzając jakość plonów noworocznych. robotnik rolny kładzie ziarna na ręce. rolnictwo, żniwa, koncepcja biznesowa

 152670035
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free