Flying bullets with smoke traces from gun shot. Vector realistic set of bullets different calibers fired from weapon, revolver or pistol with smoke trail isolated on transparent background - 152534874
PREMIUM

Latające kule ze śladami dymu od strzału z broni palnej. wektor realistyczny zestaw pocisków różnych kalibrów wystrzeliwanych z broni, rewolweru lub pistoletu ze śladem dymu na przezroczystym tle

 152534874
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)