Inspection chalk white icon on black background. Manufactured production quality control and certification test. Compliance form, clipboard with checklist isolated vector chalkboard illustration - 152472311
PREMIUM

Biała ikona kredy kontrolnej na czarnym tle. wyprodukowana kontrola jakości produkcji i test certyfikacyjny. formularz zgodności, schowek z listą kontrolną na białym tle ilustracji wektorowych tablica

 152472311
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)