Sewing workshop with designers at sewing machine background. Seamstress working with red fabric. Flat design vector illustration of sewers with textile and ruler in atelier, people communicating - 152413025
PREMIUM

Warsztaty szycia z projektantami na tle maszyny do szycia. krawcowa pracująca z czerwoną tkaniną. płaska ilustracja wektorowa kanałów ściekowych z tekstyliami i linijką w atelier, ludzie komunikujący się

 152413025
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)