English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Word writing text referrals. business photo showcasing act, action, or an instance of referring to someone for work megaphone halftone with sound icon and blank geometric speech bubble - 152394992

Odesłania tekstowe do pisania słownego. zdjęcie biznesowe przedstawiające akt, działanie lub przykład odniesienia do kogoś do pracy półtony megafonowe z ikoną dźwięku i pustym geometrycznym dymkiem

 152394992

Hasła pokrewne

Podobne Zdjęcia