English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Oakland, CA - July 23, 2020: Pilot vessel GOLDEN GATE approaching Cargo Ship ONE STORK to pick up the harbor pilot as the cargo ship maneuvers to the docks at the Port of Oakland. - 152210564

Oakland, ca - 23 lipca 2020: statek pilotowy golden gate zbliża się do statku towarowego jeden bocian, aby odebrać pilota portowego, gdy statek towarowy manewruje do doków w porcie oakland.

 152210564
 

Podobne Zdjęcia