English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The city ruins after the war. ruins of war. broken city after the military bombing. the bombed-out buildings. the wreckage of buildings. war destruction. - 152000915

Ruiny miasta po wojnie. ruiny wojny. zniszczone miasto po bombardowaniach wojskowych. zbombardowane budynki. wrak budynków. zniszczenia wojenne.

 152000915

Podobne Zdjęcia