Oral hygiene: Scaling and root planing (conventional periodontal therapy). Medically accurate 3D illustration of human teeth treatment - 151839951
PREMIUM

Higiena jamy ustnej: scaling i root planing (konwencjonalna terapia periodontologiczna). medycznie dokładna ilustracja 3d leczenia ludzkich zębów

image-id151839951

Podobne zdjęcia Royalty-Free