Mandibular prosthesis with gum All on 6 system supported by implants. Medically accurate 3D illustration of human teeth and dentures concept - 151839805
PREMIUM

Proteza żuchwy z dziąsłem w systemie 6 wspartym na implantach. medycznie dokładna 3d ilustracja koncepcji ludzkich zębów i protez

image-id151839805

Podobne zdjęcia Royalty-Free