English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
reinforcement of concrete with metal rods connected by wire. view of wooden formwork with metal holders, which will be filled with overlap between floors in country house under construction from foam block - 151768715

Zbrojenie betonu za pomocą metalowych prętów połączonych drutem. widok drewnianego szalunku z metalowymi uchwytami, który zostanie wypełniony zakładką między podłogami w wiejskim domu w budowie z bloku piankowego

 151768715

Podobne Zdjęcia