3d render, balancing balls placed on scales or weighed, isolated on blue background. Primitive geometric shapes. Balance metaphor. Modern minimal concept - 151767392
PREMIUM

Renderowania 3d, balansujące kulki umieszczone na wadze lub zważone, odizolowane na niebieskim tle. prymitywne kształty geometryczne. metafora równowagi. nowoczesna minimalistyczna koncepcja

 151767392

Podobne zdjęcia Royalty-Free