Woman holds an empty purse and coins in hand meaning money financial problem or bankrupt jobless, broke after credit card payday jobless, debt concept. - 151134165
PREMIUM

Kobieta trzyma pustą torebkę i monety w ręku, co oznacza problem finansowy pieniędzy lub upadłość bezrobotnych, zepsuł się po wypłacie karty kredytowej bezrobotny, koncepcja zadłużenia.

 151134165

Podobne zdjęcia Royalty-Free