Tomato plant on a white background. - 150406237
PREMIUM

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)