Caucasian man with glasses sitting on an armchair watching several vintage televisions broadcasting different programs. Concept of alienation, dependence on the mass media. Solitude. - 150161805
PREMIUM

Kaukaski mężczyzna w okularach siedzi na fotelu oglądając kilka starych telewizorów nadających różne programy. pojęcie alienacji, uzależnienie od środków masowego przekazu. samotność.

 150161805

Podobne zdjęcia Royalty-Free