A man in a business suit in the morning in the sun reads the news in the newspaper, next to a cup of black coffee. Reading business news. Place for text. - 150139034
PREMIUM

Mężczyzna w garniturze rano w słońcu czyta wiadomości w gazecie, przy filiżance czarnej kawy. czytanie wiadomości biznesowych. miejsce na tekst.

 150139034

Podobne zdjęcia Royalty-Free