Czarna dysza paliwowa w zbiorniku gazu samochodowego z bliska w zimie.

ID zdjęcia150049196

Black fuel nozzle in the car gas tank close up in winter.