Drawing on paper note showcasing the bear market trend in the stock exchange. The Covid-19 virus or Coronavirus epidemic is one of the factors contributing to the current price crash and downfall - 149533947
PREMIUM

Rysowanie na papierowej notatce przedstawiającej trend niedźwiedzia na giełdzie. wirus covid-19 lub epidemia koronawirusa jest jednym z czynników przyczyniających się do obecnego załamania cen i upadku

 149533947

Podobne zdjęcia Royalty-Free