Pile of soil isolated on white background. Hayfork and shovel in a pile of ground. Heap of substrate, humus, fertilizer, compost. Hill of earth or dirt. Bunch of manure. Landscape, nature, farming. Zero waste. Stock vector - 149501242
PREMIUM

Kupie gleby na białym tle. widły do siana i łopata w kupie ziemi. kupie substrat, próchnica, nawóz, kompost. wzgórze ziemi lub brudu. wiązka obornika. krajobraz, przyroda, rolnictwo. zero marnowania. wektor zapasowy

 149501242
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)