Elephant herd walking on dam wall with some already drinking water down below female, young and baby elephants in Kruger Park South Africa in winter - 149235494
PREMIUM

Stado słoni chodzących po ścianie zapory z kilkoma już pijącymi wodę poniżej słoń samic, młodych i małych słoni w parku krugera w afryce południowej w zimie

 149235494

Podobne zdjęcia Royalty-Free