Craftsmen are installing a slate roof home.Professional roof workers installing roof for a old house .Working on rooftop. - 149015206
PREMIUM

Rzemieślnicy instalują dom z łupkowego dachu. profesjonalni pracownicy dachowi instalujący dach do starego domu. pracujący na dachu.

 149015206

Podobne zdjęcia Royalty-Free