English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Rapid covid-19 test for detection of specific antibodies igm and igg to novel corona virus sars-cov-2 that cause covid-19. medic or nurse loads blood taken from patient finger with pipette. - 148845061

Szybki test covid-19 do wykrywania swoistych przeciwciał igm i igg przeciwko nowemu wirusowi koronowemu sars-cov-2, który powoduje covid-19. lekarz lub pielęgniarka ładuje pipetą krew pobraną z palca pacjenta.

 148845061

Podobne Zdjęcia