Woman scientist vector illustration. Professional flat tiny persons concept. Female career occupation as experimental physician or chemistry worker. Researcher in uniform and pharmacy job employee. - 148715696
PREMIUM

Ilustracja wektorowa naukowiec kobieta. koncepcja profesjonalne mieszkanie małe osoby. zawód zawodowy kobiet jako lekarz doświadczalny lub pracownik chemii. pracownik naukowy w zawodzie mundurowym i aptecznym.

 148715696
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)