Triangular chart or pyramid diagram divided into 5 parts or levels, linear icons and place for text. Concept of five stages of project development. Infographic design template. Vector illustration. - 148618355
PREMIUM

Wykres trójkątny lub diagram piramidy podzielony na 5 części lub poziomów, ikony liniowe i miejsce na tekst. koncepcja pięciu etapów rozwoju projektu. plansza projekt szablonu. ilustracja wektorowa.

image-id148618355

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)