Business women is holding mobile phone and calculating revenue from graph in the office room, Finance and accounting concept. - 148570279
PREMIUM

Biznes kobieta trzyma telefon komórkowy i oblicza przychody z wykresu w pokoju biurowym, koncepcja finansów i rachunkowości.

 148570279

Podobne zdjęcia Royalty-Free