Business women is analyzing marketing strategy from the selling performance graph in the room and work from home, Finance and accounting concept. - 148570253
PREMIUM

Kobiety biznesu analizują strategię marketingową na podstawie wykresu wyników sprzedaży w pokoju i pracują w domu, koncepcja finansów i księgowości.

 148570253

Podobne zdjęcia Royalty-Free