Gas cylinders. Metal tanks with industrial liquefied compressed oxygen, petroleum, LPG propane gas containers and bottles set. Gas cylinders with high pressure and valves - 148247903
PREMIUM

Butle gazowe. zbiorniki metalowe z przemysłowym skroplonym sprężonym tlenem, ropą naftową, zbiornikami i butlami na gaz lpg. butle gazowe z wysokim ciśnieniem i zaworami

 148247903
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)