English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Hand gesture touch line black icon. make the index finger up gesture sketch element. pictogram for web page, mobile app, promo. editable stroke. hand drawn illustration. - 148246188

Ręka gest dotknąć linii czarny ikona. ułóż palec wskazujący w górę elementu szkicu gestu. piktogram na stronę internetową, aplikację mobilną, promo. edytowalny skok. ręcznie rysowane ilustracja.

 148246188
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)