Planet colonization and space mining, excavator and truck driving near alien futuristic buildings, mars surface mineral deposit extraction, scientific exploration research, Cartoon vector illustration - 148177774
PREMIUM

Kolonizacja planety i wydobycie kosmosu, koparka i ciężarówka w pobliżu obcych futurystycznych budynków, wydobywanie złóż mineralnych powierzchni marsa, badania naukowe, ilustracja kreskówka wektor

 148177774
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)