English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Volunteers helping disabled people. group of men and women with special needs, on wheelchair, with prosthesis. vector illustration for support, diversity, disability, lifestyle concept - 147805467

Wolontariusze pomagający osobom niepełnosprawnym. grupa kobiet i mężczyzn ze specjalnymi potrzebami, na wózku inwalidzkim, z protezą. ilustracja wektorowa wsparcia, różnorodności, niepełnosprawności, koncepcji stylu życia

 147805467
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)