Women's hands in white cotton gloves wipe the dust on the lamp. Cleaning of the hotel or apartment. The concept of cleanliness and order. Copy space. Out of focus. - 147448656
PREMIUM

Kobiece dłonie w białych bawełnianych rękawiczkach wycierają kurz na lampie. sprzątanie hotelu lub apartamentu. pojęcie czystości i porządku. skopiuj miejsce. nieostre.

 147448656

Podobne zdjęcia Royalty-Free