English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A sphincter is a circular muscle that maintains constriction of a natural body orifice. close-up of pyloric sphincter. human stomach with oesophagus and duodenum - 147310862

Zwieracz to mięsień okrężny, który utrzymuje zwężenie naturalnego ujścia ciała. zbliżenie zwieracza odźwiernika. ludzki żołądek z przełykiem i dwunastnicą

 147310862
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)