English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Financial concept about net operating profit less adjusted taxes (noplat) with phrase on the sheet. - 147174339

Koncepcja finansowa dotycząca zysku operacyjnego netto pomniejszonego o skorygowane podatki (noplat) z frazą na arkuszu.

 147174339

Podobne Zdjęcia