English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Post-covid-19 era concept. new phase and opportunity for humankind and individual persons after end of covid-19 pandemic. helping hand of crisis manager. - 147136254
Informacje o zdjęciu

Koncepcja ery post-covid-19. nowa faza i szansa dla ludzkości i poszczególnych osób po zakończeniu pandemii covid-19. pomocna dłoń menedżera kryzysowego.

ID zdjęcia: 147136254
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: jirsak

Podobne Zdjęcia