English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
People hold signs during a protest against measures aimed at slowing the spread of the coronavirus. coronavirus covid-19 protest, people gathering to protest to reopen and end the lockdown quarantine. - 147130429

Ludzie trzymają znaki podczas protestu przeciwko środkom mającym na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. protest przeciwko koronawirusowi covid-19, ludzie zbierają się, aby zaprotestować, aby ponownie otworzyć i zakończyć kwarantannę.

 147130429
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)