English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
TIRUNELVELI, INDIA - DECEMBER 9, 2009: A unidentified Indian man makes a traditional sari to demonstrate a hand loom on December 9, 2009 in Tirunelveli, India. Textile industry is important for India - 14681948

Tirunelveli, indie - 09 grudnia 2009: niezidentyfikowany indian człowiek sprawia, że ​​tradycyjne sari wykazania krośnie 9 grudnia 2009 r. w tirunelveli w indiach. przemysł włókienniczy jest ważne dla indii

 14681948

Podobne Zdjęcia