English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Tirunelveli, india - december 9, 2009: a unidentified indian man makes a traditional sari to demonstrate a hand loom on december 9, 2009 in tirunelveli, india. textile industry is important for india - 14681948

Tirunelveli, indie - 09 grudnia 2009: niezidentyfikowany indian człowiek sprawia, że ​​tradycyjne sari wykazania krośnie 9 grudnia 2009 r. w tirunelveli w indiach. przemysł włókienniczy jest ważne dla indii

 14681948

Podobne Zdjęcia