English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Handshake. two businessmen talk through laptop screens and shake hands. collaboration and communication, corporate and cooperative business concept. flat style vector. - 146787155

Uścisk dłoni. dwaj biznesmeni rozmawiają przez ekrany laptopów i podają sobie ręce. współpraca i komunikacja, koncepcja biznesowa korporacyjna i spółdzielcza. płaski wektor.

 146787155
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)