in the church wine becomes the blood of christ, and the host becomes the body of christ - 146775539
PREMIUM

W kościele wino staje się krwią chrystusa, a hostia staje się ciałem chrystusa

 146775539

Podobne zdjęcia Royalty-Free