English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Post covid-19 era helping hand for business and economy concept. government economic stimulus after covid-19. secretary of the treasury (politician) stimulate economy for gdp growth in year 2021. - 146585827

Po epoce covid-19 pomocna dłoń dla koncepcji biznesowej i ekonomicznej. bodźce gospodarcze rządu po covid-19. sekretarz skarbu (polityk) pobudza gospodarkę do wzrostu pkb w 2021 roku.

 146585827

Podobne Zdjęcia