English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Anosmia or smell blindness, loss of the ability to smell, one of the possible symptoms of covid-19, infectious disease caused by corona virus. Woman Trying to Sense Smell of a Candle - 146406198

Anosmia lub ślepota węchowa, utrata zdolności węchu, jeden z możliwych objawów covid-19, choroby zakaźnej wywołanej przez koronawirusa. kobieta próbująca wyczuć zapach świecy

 146406198
 

Podobne Zdjęcia