Maxillary and Mandibular prosthesis with gum All on 4 system supported by implants. Medically accurate 3D illustration of human teeth and dentures - 146029327
PREMIUM

Protezy szczęki i żuchwy z systemem dziąseł all on 4 wsparte na implantach. medycznie dokładna ilustracja 3d ludzkich zębów i protez

 146029327

Podobne zdjęcia Royalty-Free