Metro station, arriving train to empty subway platform from underground tunnel. Vector cartoon illustration of subway interior with railway and public electric transport, platform and stairs - 145510502
PREMIUM

Stacja metra, pociąg przyjeżdżający do pustej platformy metra z podziemnego tunelu. wektorowa ilustracja kreskówka wnętrza metra z kolejowym i publicznym transportem elektrycznym, peronem i schodami

 145510502
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)