Ukraine, Kiev - April 23, 2020. Close-up of the icon of the Google Chrome browser application on the desktop of a computer screen. The mouse cursor is over the shortcut to the Internet browser - 145357202
PREMIUM

Ukraina, kijów - 23 kwietnia 2020 r. zbliżenie ikony aplikacji przeglądarki google chrome na pulpicie ekranu komputera. kursor myszy znajduje się nad skrótem do przeglądarki internetowej

 145357202

Podobne zdjęcia Royalty-Free